Graham Clarke’ın Freud’un topografik kategorileri ile Fairbairn’in nesne ilişkileri modelini entegre çalışması

Clarke,G. (2004)

Clarke (2004), Freud ve Fairbairn’in yapısal modellerini kuramcıların psişik enerji ve yapılanma hakkındaki farkılılıklarından dolayı birleştirmenin imkansız olduğunu söyler. Fairbairn, Freud’un topografik kategorilerini kullanmış ve benliğin bölünmesini baz alarak parçalanan benliğin bilinçdışı parçalarının nesne ilişkilerini oluşturmadaki dinamiğini işlemiştir.

Fairbairn’in yapısal modelinde 3 kategori vardır: merkezi benlik (bilinçli), ideal nesne ( ön bilinçte), lidibinal ve anti libidinal benlik ( bilinçdışı) ve bunların ittifak içinde olduğu nesne birimleri ( heyecan verici ve reddeden nesne)

Clarke (2004) bu çalışmada, Fairbairn’in egonun bilinçdışı olarak ifade ettiği bölünmüş iki bütün-parçasının( libidinal ego- anti libidinal ego) önbilinçte temsillerinin olabileceğini söyler.

Erken dönemdeki yaralanmalar, kırılmalar, ezilmeler, büzülmeler; kötü nesnenin bilinçdışına bastırılması ile, kötü nesnenin kendisi ikiye bölünerek ( heyecan verici nesne, reddeden nesne) yapısal bir sistemi, içeriye yalnızca savunma amaçlı alabileceği iyi nesne ile, işletecektir.

Reklam
%d blogcu bunu beğendi: